Tlakové zkoušky lahví CO2

Tlakové lahve k dopravě plynů podléhají podle příslušných předpisů pravidelným revizím a tlakovým zkouškám. Pravidelným tlakovým zkouškám podléhají také nádoby hasících přístrojů.