Hydranty a systémy

Požární vodovody jsou hasicí zařízení pro zásah při vzniku požáru za použití vody. Jsou nepřenosná a tvoří nedílnou součást daného objektu. Rozdělují se podle druhů na vnější požární vodovody a vnitřní požární vodovody.

Vnější požární vodovod - zajišťuje dodávku vody pro požární účely pro daný objekt, budovu nebo technologické pracoviště. Jsou to podzemní hydranty či nadzemní hydranty.

Vnitřní požární vodovod - zajišťuje dodávku požární vody pro jeden požární úsek v objektu, budově nebo technologického pracoviště. Jedná se o hydrantový systém ukončený ventilem, požární hadicí a proudnicí.

Kontrola provozuschopnosti požárních vodovodů se provádí nejméně jednou za rok. Rozsah a způsob kontroly je vázán na právní předpisy, normativní požadavky a průvodní dokumentací výrobce.