Ceník

Kontrola PHP

  • při množství 1 až 10 kusů .................................................. Kč 50,-/ kus
  • při množství 11 a více kusů ................................................ Kč 35,- /kus

Periodická zkouška

  • PR 6 .................................................................................... Kč 280,-
  • CO25 .................................................................................. Kč 315,-
  • P 2 ...................................................................................... Kč 180,-
  • CO22 .................................................................................. Kč 280,-

Kontrola hydrantu ................................................................... Kč 90,- /kus

Odvoz PHP do / z opravy ....................................................... Kč 20,- /kus
!!! CESTOVNÉ NEÚČTUJEME !!!


PHP = požární hasící přístroj